Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Projekty obce

Projekty obce

 

Název projektu: Úpravy na hřbitově v obci Dolní Rychnov

Úpravy na hřbitově v obci Dolní Rychnov

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaLEADER logoPROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Obec Dolní Rychnov realizuje projekt „Úpravy na hřbitově v obci Dolní Rychnov“. Předmětem projektu je realizace úprav chodníků a pěšin na místním hřbitově v obci Dolní Rychnov, které přispějí k obnovení dojmu důstojného pietního místa, jako důležité kulturní, historické a společenské součásti obce. Úpravy budou realizovány ve stávajících trasách původních chodníků a pěšin. V okolí nových pěšin a chodníků bude realizována úprava povrchu, včetně zatravnění.

„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“

MAS Sokolovsko

Název projektu: Vitalita a tradice

Číslo projektu: 0112/DF/EÚS/EGR/0125

ČESKÝ Plakát

 

Výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce v obci Dolní Rychnov - propojení mezi obcí Dolní Rychnov a městem Sokolov

 V rámci projektu bude vybudována nová stezka pro cyklisty a chodce, která je navržena v souběhu s vozovkou silnice III/21022 po pravé straně ve směru jízdy na Sokolov, mezi Hostelem Duhak a ulicí Revoluční, kde naváže na již zrealizovanou část sokolovské cyklostezky. Realizace projektu nabídne cílovým skupinám alternativu k využívání automobilové dopravy, která přispěje k bezpečné a ekologicky šetrnější formě přepravy osob do zaměstnání, za službami či do škol.

Hlavním cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci Dolní Rychnov.

 

Dílčími cíli projektu je dále:

 

- zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v obci se zaměřením na udržitelné formy dopravy

- zvýšení bezpečnosti provozu v obci

- bezpečné oddělení cyklistů a pěších od motorované dopravy

- zlepšení životního prostředí v obci snížením emisí, vibrací a hluku

- vytvoření nabídky rychlého a bezpečného propojení cílů pro chodce a cyklisty (dostupnost práce, služeb, vzdělání)

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

výstavba nové stezky.pdf

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Přátelství napříč generacemi

Číslo projektu: 0091/DF/EÚS/EGR/0096

Výše dotace: 19 334,43 EUR

Poskytovatel dotace: Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis – Správce Dispozičního fondu, Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary

Dispoziční fond: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

Projektový partner: Golfclub Stiftland e.V., Ottengrün 50, Neualbenreuth

Doba realizace projektu: 1. července 2019 – 31. prosince 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo nastartovat intenzivní spolupráci dvou přeshraničních obcí a zájmových sdružení, která pokračuje i do budoucna. Tohoto silného přeshraničního aspektu bylo dosaženo skrze konání dvou golfových turnajů, Akademie golfu, Dětského dne a Seniorského dne. V rámci těchto akcí probíhaly přednášky o historii a tradicích obcí Dolní Rychnov a Neualbenreuth.

Popis projektu:

Projekt byl rozdělen na dvě části. Český den a Bavorský den. Český den se konal na golfovém hřišti a přilehlých částech v Dolním Rychnově dne 21. července 2019. Součástí byly tři paralelně se konající aktivity – Golfový turnaj Česko – Bavorského přátelství, Akademie golfu (účastníci si mohli vyzkoušet golfovou hru pod vedením profesionálních trenérů) a Dětský den „Super prázdniny“ (hry, soutěže, sportovní aktivity, zábava). K večeru se sešli účastníci všech tří aktivit a zúčastnili se procházky k základnímu kameni již zaniklé obce Horní Rychnov. Součástí procházky byla přednáška o historii a tradicích obce. Bavorský den se konal 5. října 2019 na golfovém hřišti Stiftland a v Lázeňském domě Sibyllenbad. I tento den byl rozdělen do více aktivit. Konal se zde Golfový turnaj Bavorsko – Českého přátelství a Seniorský den „Cesta ke zdraví“ (návštěva Lázeňského domu Sibyllenbad a realizace společných aktivit – aqua fitness, vodní relaxace). Na závěr dne se konala přednáška o historii a tradicích obce Neualbenreuth.

 

Název projektu: Vitalita a tradice

Číslo projektu: 0112/DF/EÚS/EGR/0125

Výše dotace: 19 304,11 EUR

Poskytovatel dotace: Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis – Správce Dispozičního fondu, Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary

Dispoziční fond: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

Projektový partner: Markt Neualbenreuth, Marktplatz 5, Neualbenreuth

Doba realizace projektu: 1. ledna 2020 – 31. července 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je integrace společenství skrze tradice a péči o zdraví. Snahou je bortit teritoriální i generační hranice sbližováním dvou různých generací mezi sousedními regiony. Myšlenkou projektu je hravou formou probudit v mladé generaci na obou stranách hranic pozitivní přístup k pohybu. Od zúčastněných seniorů uvidí, jak je pohyb důležitý pro kvalitní a plnohodnotný život ve stáří.

Popis projektu:

Projekt je rozdělen na dvě části. První část projektu tvoří kulturně společenská akce „Česko-Bavorský ples“. Ples se bude konat na české straně a budou na něm prezentovány tradice obou kultur v podobě národních jídel, písní, tance a společenských her. Druhou část projektu tvoří dny „Cesta ke zdraví napříč generacemi". Jedná se o čtyři skupinová fyzioterapická cvičení spojená s přednáškou, vedená zkušenými fyzioterapeuty. Účastníci jsou z řad dětí a mládeže a z řad seniorů. Cvičení jsou zaměřená na prevenci problémů pohybového ústrojí zatížených jednostrannou aktivitou. Sportovní aktivity vyústí v Golfovém Clubu Stiftland golfovým turnajem. Negolfisti si mohou v roli nosiče projít celé golfové hřiště a vyzkoušet si tak fyzickou náročnost tohoto sportu.