Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Územní plán obce

Územní plán obce

Změna č.3 Územního plánu Obce Dolní Rychnov

538591_text.pdf

538591_A.1._ZCU.pdf

538591_A.2._HLV.pdf

538591_A.3..pdf

538591_A.4..pdf

538591_A.5._VPZ.pdf

538591_B.1._KOV.pdf

538591_B.2..pdf

538591_B.3..pdf

 

538591_text_zmena_3.pdf

538591_A.1._ZCU_zmena_3.pdf

538591_A.2._HLV_zmena_3.pdf

538591_B.1._KOV_zmena_3.pdf

538591_B.3._zmena_3.pdf

 

Internetový odkaz na změnu č. 2 úzmeního plánu obce Dolní Rychnov:

 https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planovani/uzemni_plany/vydane/dolni-rychnov-33020

 

Návrh změny č. 2 územního plánu obce Dolní Rychnov

Námitka - formulář_DR.doc

Připomínka - formulář_DR.doc

Dolní_Rychnov_zmena2_navrh_cleneni.pdf

Dolní_Rychnov_zmena2_navrh_hlavni.pdf

Dolní_Rychnov_zmena2_navrh_koord.pdf

Dolni_Rychnov_zmena2_navrh_text.doc

Dolni_Rychnov_zmena2_navrh_text.pdf

Dolní_Rychnov_zmena2_navrh_ZPF.pdf

 

Změna č. 1

ÚP_D_Rychnov_vydání_členění_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_hlavní_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_koord_jih_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_koord_sever_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_sítě_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_širší_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_text_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_VPS_zm1

ÚP_D_Rychnov_vydání_ZPF_zm1

 

Úplné znění územního plánu Dolní Rychnov po vydání změny č. 1

ÚP_Dolní_Rychnov_členění_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_doprava_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_hlavní_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_koord_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_sítě_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_širší_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_text_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_VPS_zm1_úplné znění.pdf

ÚP_Dolní_Rychnov_ZPF_zm1_úplné znění.pdf

GIS

geografický informační systém