Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů


Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky do 31. 12. 2021

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Dolní Rychnov č. 2/2016 o nočním klidu  9.12.2016
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Rychnov o nočním klidu  2.9.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1-2015 (1)  19.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1-2014  12.2.2014
OZV č. 1/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.12.2012
Vzor OZV č. 4/2011 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  2.2.2011
Vzor OZV č. 3/2011 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství  2.2.2011
Vzor OZV č. 2/2011 - O místním poplatku ze psů  2.2.2011
OZV č. 4/2007 - O komunálním a stavebním odpadu  
OZV č. 3/2007 - O zrušení OZV ze dne 27.2.1996  21.2.2007
OZV č. 2/2007 - O zajišťování a ochraně veřejného pořádku  19.1.2007
OZV č. 1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002  19.1.2007
OZV č. 1/2006 - Změny a doplnění územního plánu  31.3.2006

OZV č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

   1.1.2019

OZV č.2/2018 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Rychnov

 

OZV č.1/2019-O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č.2/2019-O místním poplatku ze psů

OZV č.3/2019-O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č.4/2019-O místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí pro rok 2020.pdf

Veřejná vyhláška - Daň z převodu nemovitosti na rok 2021.pdf

Veřejná vyhláška - písemnosti.pdf

Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Rychnov č.1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-poz.komunikace.pdf

Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018-2022.pdf

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věci na rok 2022.pdf

Veřejná vyhláška-.opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na poz.komunikacích.pdf

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-úprava provozu.pdf

Veřejná vyhláška - opatření ob.povahy -úprava provozu poz.komunikací.pdf

Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2023.pdf

 13.7.2018